Gyakori igék a franciában: ’avoir’

A mai bejegyzéssel egy sorozatot indítok, amely a francia nyelvben előforduló leggyakoribb igéket és a használatukat tárgyalja. Az első és talán az egyik legfontosabb ige az ’avoir’.
Az ’avoir’ alapjelentése: birtokolni, magyarra azonban legtöbbször nem a ’birtokolni’ szóval fordítjuk, hiszen a mi nyelvünkben létezik egy egyszerűbb mód a birtokviszony kifejezésére, mégpedig: a létige 3. személyben ragozva + birtok birtokos személyjellel. Vagyis: (Nekem) van egy autóm. Erre a franciában (mint az indo-európai nyelvekben általában, lásd to have, haben, tener etc.) külön ige létezik; ez az avoir: J’ai une voiture.

Az avoir azonban ennél sokoldalúbb ige, rengeteg kifejezésben szerepel, illetve az összetett igeidők egyik segédigéje is (auxiliaire), éppen ezért nem egyszerű a használata.

Először is lássuk, hogyan ragozzuk az igét:

PRÉSENT
(jelen idő)
PASSÉ COMPOSÉ (összetett múlt) IMPARFAIT (egyszerű múlt)FUTUR SIMPLE (jövő idő)
E/1j’aij’ai euj’avaisj’aurai
E/2tu astu as eutu avaistu auras
E/3 il / elle / on a il / elle / on a eu il / elle / on avaitil / elle / on aura
T/1nous avons nous avons eunous avionsnous aurons
T/2vous avezvous avez euvous aviezvous aurez
T/3ils / elles ont ils / elles ont eu ils / elles avaientils / elles auront

Nézzük meg most a használatát példákon keresztül:
Birtokos eset kifejezése:
J’ai trois frères et une soeur.
Három fiú- és egy lánytestvérem van.

Életkor kifejezése:
Ma petite-fille a 2 ans. Az unokám két éves.

Összetett igeidők egyik segédigéje:
Tu n’as pas fait ton devoir.
Nem csináltad meg a házi feladatodat.
Il ne m’aurait pas aidé, si je ne lui avais pas demandé.
Nem segített volna, ha nem kértem volna.

További kifejezések az ’avoir’-ral – a teljesség igénye nélkül. Ezekre a kifejezésekre jellemző, hogy a többi újlatin nyelvben is általában hasonló módon képezzük őket.

Avoir froid = fázik
Il fait 16 degrés dans l’appartement, j’ai froid.
16 fok van a lakásban, fázom.
Avoir chaud = melege van
Si tu as chaud, enlève ton pull.
Ha meleged van, vedd le a pulcsid.
Avoir faim = éhes
J’ai très faim, est-ce que le dîner est prêt?
Nagyon éhes vagyok, kész van a vacsora?
Avoir soif = szomjas
Il a bu trois verres d’eau en rentrant, il avait très soif.
Mikor hazaért, megivott 3 pohár vizet, nagyon szomjas volt.
Avoir sommeil = álmos
Les enfants ont sommeil, ne les dérange pas!
A gyerekek álmosak, ne zavard őket!
Avoir peur de qqch. = fél valamitől
Ma petite soeur a peur des araignées, elle pleure quand elle en voit une.
A kishúgom fél a pókoktól; sír, mikor meglát egyet.
Avoir envie de qqch. = kedve van valamihez
Je n’ai pas envie de sortir ce soir, je suis fatiguée.
Nincs kedvem ma elmenni itthonról, fáradt vagyok.
Avoir besoin de qqch. = szüksége van valamire
Vous avez tous besoin de participer à ce projet?
Mindannyiótoknak részt kell venni ebben a projektben?
En avoir marre de qqch. = elege van valamiből
J’en ai marre d’écouter les voisins, ils crient tout le temps.
Elegem van, hogy a szomszédokat hallgatom, állandóan kiabálnak.
Avoir honte de qqch. = szégyell valamit
N’aie pas honte, ça peut arriver à tout le monde.
Ne szégyelld magad, ez mindenkivel előfordulhat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s