Különbség a ‘ser’ és az ‘estar’ között

A portugál nyelv két létigét használ: a ser-t és az estar-t. Az újlatin nyelvek közül a spanyol rendelkezik még ezzel a szokatlan nyelvtani jelenséggel, amelynek elsajátítása elsőre nehéznek tűnhet egy nyelvtanuló számára. Különösen a múlt idő okozhat nehézségeket, mivel a múlt kifejezésére amúgy is számos igeidőt használó portugálban így dupla alakot kell megtanulni. A következő poszt ezért segít eligazodni a két ige használatában, példákkal illusztrálva.

A SER ige használata

A ser ige segítségével általában lényegi tulajdonságokat, állandóságot fejezünk ki.

Egy dolog, személy azonosítása:
Isto é um bolo delicioso. Meu nome é Ramón.
Ez egy finom sütemény. A nevem Ramón.
Nemzetiség:
A minha mãe é húngara, o meu pai é francês.
Az anyám magyar, az apám francia.
Foglalkozás:
A minha avó era professora numa escola secundária.
A nagymamám tanár volt egy középiskolában.
Birtoklás:
A imagem que tu vês na parede é do meu irmão.
A kép, amit a falon látsz, a bátyámé.
Idő kifejezése:
Hoje é o primeiro de setembro. São 15 horas.
Ma szeptember elseje van. Délután 3 óra van.
Állandó jelző kifejezése:
A nova mesa é de madeira. Az új asztal fából van.
Olyan tulajdonság, amely pl. az adott dolog természetéből következik, pl. anyag, szín stb.
Állandó állapot kifejezése:
O meu melhor amigo é casado.
A legjobb barátom házas.
Viszont a következő mondatban: O cão do vizinho está morto. A szomszéd kutyája megdöglött. – Az estar morto (= meghalt) szókapcsolatban a hangsúly nem az állandó állapotra helyeződik, hanem arra, hogy az illető állapotában változás állt be.
Személytelen szerkezetek:
É importante estudar uma língua estrangeira.
Fontos megtanulni egy idegen nyelvet.

Az ESTAR ige használata

Az estar ige ezzel szemben mindig az átmenetiségre, állapotváltozásra hívja fel a figyelmet.

Az alany földrajzi elhelyezkedése:
O seu pai está na França por causa do seu trabalho.
Az apja a munkája miatt Franciaországban van.
Jelen idejű cselekvés kifejezése (gerúndio):
Ezt a nyelvtani szerkezetet az európai és a brazil portugál máshogy képzi.
Európai portugálban: O meu marido está a ler um livro.
Brazil portugálban: Meu marido está lendo um livro.
A férjem éppen egy könyvet olvas.
Időjárási jelenségek:
Hoje está muito calor. Ma nagyon meleg van.
Átmeneti állapot kifejezése:
A Laura estava doente na semana passada.
Laura beteg volt múlt héten.

Bizonyos külső és belső tulajdonságokat kifejező jelzők esetében mindkét ige használható.

Pl. a következő mondatban: A Laura é bonita. – a ser ige használata arra utal, hogy Laura általánosságban egy szép lány; míg a következő mondatban: A Laura está bonita. – az estar azt fejezi ki, hogy Laura az adott pillanatban szép, szépen felöltözött. További példák:

Ele é gordo. (Az illető kövér ember.) – Ele está gordo. (Az alany korábban nem volt kövér, de az utóbbi időben meghízott.)
Eu sou doente. (Valamilyen állandó betegségem van.) – Eu estou doente. (Nem szoktam beteg lenni, de most megbetegedtem.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s