Francia teszt 1.

Folytassuk most egy szintfelmérő teszttel, amelynek végén a megoldókulcs mellett pár nyelvtani magyarázat is található.

 1. Cette image est vraiment …
  a) beau
  b) bel
  c) belle
  d) bels
 2. Elle travaille comme … au restaurant.
  a) servante
  b) infirmière
  c) nourrice
  d) serveuse
 3. Il y a beaucoup … sucre dans ce gâteau.
  a) …
  b) de
  c) du
  d) de la
 4. La famille de mon mari … de France.
  a) viens
  b) vient
  c) viennent
  d) venu
 5. Ma mère achète des … pour les enfants.
  a) joyaux
  b) jouets
  c) joies
  d) joues
 6. Je compte … toi la semaine prochaine.
  a) …
  b) à
  c) de
  d) sur
 7. Il m’a promis … faire le déjeuner.
  a) …
  b) à
  c) de
  d) pour
 8. La jeune fille … ses parents à la gare.
  a) attend
  b) étend
  c) prend
  d) entend
 9. Alice … la mère est artiste est partie vivre à Londres.
  a) qui
  b) que
  c) dont
  d) où
 10. Je te … au courant dès que j’aurai des nouvelles.
  a) saurai
  b) mettrai
  c) tiendrai
  d) ferai
 11. Le patron ne voudrait pas … aider.
  a) leur
  b) les
  c) leurs
  d) eux
 12. Pour … à l’examen, il faut beaucoup …
  a) passer / répéter
  b) réussir / répéter
  c) passer / réviser
  d) réussir / réviser
 13. J’ai mal … genou depuis que j’ai couru.
  a) en
  b) au
  c) du
  d) par
 14. Tu t’intéresses à ce métier? Oui je … intéresse.
  a) m’y
  b) m’en
  c) me l’
  d) se l’
 15. Hier soir, quand je …, Esther …
  a) suis rentré / a cuisiné
  b) rentrais / a cuisiné
  c) rentrais / cuisinait
  d) suis rentré / cuisinait
 16. Est-ce que tu as … temps de finir le livre?
  a) le
  b) du
  c) de
  d) un
 17. … plus fort, les gens ne t’entendent pas!
  a) parlons
  b) parlez
  c) parle
  d) parles
 18. Mon fils ne … pas nager, il est malade.
  a) peux
  b) peut
  c) sais
  d) sait
 19. Nous … allés voir ses parents en Bretagne.
  a) soyons
  b) sommes
  c) avons
  d) ayons
 20. … amis l’ont quitté.
  a) Tous ses
  b) Tout ses
  c) Tout ces
  d) Tous ces
 21. Les jumelles se sont … à 8h.
  a) réveillé
  b) réveillée
  c) réveillés
  d) réveillées
 22. Je suis contente que tu … là.
  a) est
  b) es
  c) sois
  d) soit
 23. Le prof ne comprend pas … tu dis.
  a) qui
  b) que
  c) ce qui
  d) ce que
 24. S’il … français, il … travailler à Paris.
  a) parlais – pourrais
  b) parlais – pourrait
  c) parlait – pourrais
  d) parlait – pourrait
 25. Je dois faire des courses avant qu’il ne …
  a) pleut
  b) pleuve
  c) pleus
  d) pleuvent

Megoldókulcs

 1. c) – Az image (= kép) szó franciául nőnemű (f), míg a legtöbb -age végződésű főnév hímnemű (m).
 2. d) – A serveur, serveuse kifejezés franciául pincért, pincérnőt jelent.
 3. b) – A beaucoup de (= sok) kifejezésben a ’de’ szót nem egyeztetjük az utána álló főnévvel.
 4. b) – A venir igét (= jönni) E/3 személyben egyeztetjük az alannyal, akkor is, ha a famille egyébként csoportot jelöl.
 5. b) – A jouet szó játéktárgyat jelent; a csoportban vagy számítógépen játszott játék a jeu.
 6. d) – Compter sur quelqu’un = számítani valakire.
 7. c) – Promettre à quelqu’un de faire quelque chose = megígéri, hogy megcsinál valamit.
 8. a) – Mindegyik -re végű ige, közülük az attendre (= várni) illik jelentéstanilag a mondatba.
 9. c) – A vonatkozó névmások közül a dont fejezi ki a birtokos szerkezetet: la fille dont la mère est artiste = a lány, akinek az anyja művész…
 10. c) – Tenir au courant = tájékoztatni, értesíteni.
 11. b) – Aider quelqu’un à faire qqch = segíteni valakinek valamiben; a magyarral ellentétben a francia tárgyesetet és nem részes esetet vonz.
 12. d) – Az angollal ellentétben franciául a réussir à l’examen jelenti a sikeres vizsgát, míg a vizsgára való ismétlés réviser, nem pedig répéter.
 13. b) – Avoir mal à = fáj valamilyen testrész.
 14. a) – Az à + főnév szókapcsolatot az y határozói névmás helyettesíti.
 15. d) – A rövid ideig tartó, egyszeri eseményt passé composé igeidőbe, a hosszabb ideig tartó, a háttér leírásaként funkcionáló eseményt pedig imparfait-ba tesszük.
 16. a) – Avoir le temps de faire qqch = van ideje megcsinálni valamit.
 17. c) – Csak a második tagmondat ‘te’ szócskája utal rá, hogy E/2 személybe kell tenni az igét, amely felszólító módban (impératif) elveszíti a szóvégi -s-t.
 18. b) – A pouvoir lehetőséget, engedélyt fejez ki, míg a savoir megtanult képességet.
 19. b) – A mozgást kifejező igék a múlt időben az être segédigét vonzzák, ami ebben az esetben kijelentő módba (indicatif) kerül.
 20. a) – Ne keverjük a ses birtokos névmást a ces mutató névmással, melyeknek megegyezik a kiejtése.
 21. d) – A visszaható igéket passé composé esetén nemben és számban egyeztetjük az alannyal (kivéve egy speciális esetet).
 22. c) – Être content (-e) de qqch (= örül valaminek) kifejezés után a mellékmondat igéje kötőmódba (subjonctif) kerül.
 23. d) – Ezeknél a vonatkozó névmásoknál figyelni kell, hogy egy főnévre vagy egy egész mondatrészre vonatkoznak, illetve hogy alany- vagy tárgyesetről van-e szó.
 24. d) – Jelen idejű feltételes módban (conditionnel) az első tagmondat imparfait-ba, a második tagmondat conditionnel présent-ba kerül.
 25. b) – Az avant que (= vmi előtt, utána ige következik) kifejezés után kötőmódot, míg az avant de után kijelentő módot használunk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s